משחיזים , מוצרי השחזה - משחיזים , מוצרי השחזה

knife big1

×
 x 

סל הקניות ריק
סל הקניות
סל הקניות ריק
סַכִּין

לידיעת הלקוחות

אסור על פי החוק למכור אגרופן או סכין, למעט סכין לצורכי בית, לקטין.

לצורך זה אנו רשאים לדרוש מאדם המבקש שימכרו לו אגרופן או סכין, למעט סכין לצורכי בית, תעודה שבה ניתן לוודא את גילו;

 

לא הציג האדם תעודה כאמור, לא יימכרו לו האגרופן או הסכין.