איסור מכירה לקטין - No selling to minor

logo wide

×
 x 

0
סל הקניות
0

לידיעת הלקוחות

אסור על פי החוק למכור אגרופן או סכין, למעט סכין לצורכי בית, לקטין.

לצורך זה אנו רשאים לדרוש מאדם המבקש שימכרו לו אגרופן או סכין, למעט סכין לצורכי בית, תעודה שבה ניתן לוודא את גילו;

 

לא הציג האדם תעודה כאמור, לא יימכרו לו האגרופן או הסכין.