סעיפי חוק - The Law

logo wide

×
 x 

0
סל הקניות
0

שלום חברים

מצ"ב הצעת חוק שכתבתי ביחס להיפוך חזקה בחוק ל"חבר ארגון מוכר" (הכוונה לעמותת א.נ.ק.ה).

אשמח לשמוע תגובות והערות/הארות, הייתי רוצה שתיקון כזה יעבור וייסייע לאלה מבינינו שאינם 'סכינאים' של שי-שבת, אלא אספנים ומשתמשים בסכינים למטרות ראויות וכשרות.

עמר יעבץ, עו"ד

 

 

הכנסת השבע עשרה

 

 

                                                            הצעת חוק של: חבר הכנסת

                                                חברת הכנסת

                                                                                                                  

 

 

 

הצעת חוק לתיקון חוק העונשין[תשל"ז] 1977

(תיקון- חזקה בדבר אחזקת סכין או אולר למטרה כשרה לחבר ארגון מוכר, תשס"ה-2005)

 

 

בחוק העונשין, סעיף 186, אחרי סעיף ב', יבוא:

 

186 .

 

ג.       על אף כל האמור בסעיף זה, יראו חבר בארגון מוכר המחזיק סכין אולר או נשק קר אחר גם מחוץ לביתו או לחצריו, כמי שמחזיק פריטים אלה למטרה כשרה, אלא אם יוכח ההיפך.

 

בתוספת השניה לחוק העונשין, סעיף 186 (סעיפים א,ב ו-ג), אחרי סעיף 6, יבוא:

 

7. "ארגון מוכר" – עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות תש"מ – 1980, לה לפחות 50 חברים רשומים, אשר במסגרת מטרותיה הוגדר איסוף ושימור נשק קר למטרות כשרות בלבד, ואשר חבריה הצהירו בהצטרפותם כי לא הורשעו בעברה שיש עימה קלון.

8.  "חבר בארגון מוכר" – חבר בארגון שיש בידיו להציג תעודה המעידה על חברות בתוקף.

 

 

דברי הסבר

 

לאחרונה נשמעת בפי רבים הזעקה כי "יש להפסיק את הסכינאות בישראל" ולהוריד משמעותית את  כמות השימוש בנשק קר שלא למטרות כשרות. נושא זה הנמצא בכותרות והשימוש הבלתי חוקי שעושים בני נוער בסכינים, נובע בין השאר מחינוך לקוי של אותם בני נוער בעיקר ביחס לשימוש ראוי בכלי נשק קרים. אין ספק כי הדאגה בעניין זה ראויה באשר מטרתה היא הגנה על הערך המקודש של חיי אדם.

 

עם זאת, בישראל מספר מאות אספני נשק קר, חלקם אספנים מוכרים ברחבי העולם האוספים נשק היסטורי, אתנוגרפי או עדכני כגון: נשק איסלמי עתיק, נשק מערבי, או נשק מאסיה ומרחבי העולם, למטרות שימור, שימוש עצמי בלתי מזיק, במסגרת תחביב או כמקצוע.

 

אספנים אלה מאוגדים כיום בחלקם הגדול תחת א.נ.ק.ה (עמותת אספני נשק קר אתנוגרפי והיסטורי בישראל). א.נ.ק.א הינה עמותת אספנים ישראלים ששמה לה למטרה לקדם את האספנות של נשק קר אתנוגרפי והיסטורי בישראל. למסד קשר בין אספנים בארץ ובחו"ל, להעמיק את הלימוד והמחקר בתחום זה ולעודד ולהדריך אספנים חדשים. כידוע ישראל יושבת על הגשר היבשתי המחבר את אסיה, אפריקה ואירופה ושולט על דרכי המסחר ביניהן. משחר ההיסטוריה היה אזור זה מוקד למאבקי כוח בין המעצמות השכנות: מהמאבק המתמשך בין מצרים וממלכות ארם-נהריים בימי קדם, דרך מאבקי האיסלאם והצלבנים וכלה במלחמות בין המעצמות האירופאיות עם האימפריה העותומנית. המאבק בין מזרח ומערב על ההגמוניה וההשפעה באזור נמשך גם עד לשלהי המאה העשרים. המספר הגדול של החילות שצעדו פה והקרבות שהתחוללו באזור השאירו את רישומם במספר הגדול של מתעניינים בנושא כלי הנשק ובאיסופם.


פעילות העמותה מגוונת מאד: מתקיימות פגישות קבועות בבית מלון במרכז הארץ בהן חולקים האספנים חידושים מתחום תחביבם. בנוסף, מארחים חברי העמותה בני משפחה וידידים ליד שולחנות ערוכים לשמיעת הרצאות בתחום האספנות של נשק קר ותולדותיו ובתחומים דומים. העמותה מקיימת בקורים מאורגנים בבתי האספנים ובתערוכות מיוחדות. העמותה גם מקיימת קשרים עם מוסדות אקדמיים בארץ, מוזיאונים בארץ ועם אספנים בחו"ל, וחבריה משאילים מאוספיהם לתצוגות בתערוכות המתקיימות במוזיאונים אלו. לעמותה גם נציגות משמעותית באתר האינטרנט החשוב ביותר לנושא איסוף נשק קר היסטורי לסוגיו www.swordforum.com. עוד מקיימים חלק מחברי העמותה אתר אינטרנט מכובד, בו קיים פורום העוסק בלימוד ושיחה, ואליו הצטרפו בשנים האחרונות בני נוער רבים, הדנים בבניית נשק, לימוד סוגי מתכות, ושיטות ותיקות לחישול ועיצוב פלדות, ודיון בעניינים היסטוריים ועכשווים (ראו knive.co.il).

 

העמותה פתוחה בפני כל אזרח ישראלי מעל גיל 18, ומחייבת הצהרה כי המצטרף הינו מעל לגיל 18 ומעולם לא הורשע בעברה שיש עימה קלון. העמותה מוכרת שנים על ידי המכס התמ"ס, רשות הדואר ורשויות רשמיות נוספות כעמותה רצינית וחבריה זוכים ליחס של כבוד באשר ידוע מטרות איסוף הנשק הינן מטרות כשרות ולגיטימיות.

 

רבים מן האספנים חברי העמותה, נושאים פריטי נשק כאלה ואחרים במעבר ממקום למקום ומחוץ לביתם למטרות כשרות. כיום לאור הנחיות חדשות של בדיקה ומעצר, נתונים אספנים אלה בפחד שיעצרו או שיאונה להם רע עקב תחביבם או עיסוקם. נהיר כי זכותם של אספנים אלה במסגרת חוק כבוד האדם וחירותו לאיסוף ואחזקה של בסכינים ונשק קר למטרות כשרות ראוי להגנה. במקביל למדינת ישראל קיים אינטרס עליון להסדיר את נושא איסוף הנשק הקר, במסגרות חוקיות ולהרבות חינוך תוך שמירה על ההיסטוריה, שהנשק הקר מהווה חלק בלתי נפרד ממנה, ובכך למגר את האלימות.

 

על כל האמור לעיל, מבוקש לתקן החוק, באופן שיגן על האוספים והמחזיקים נשק קר לסוגיו, ולעודד למבקשים לעסוק בתחום זה חברות בארגונים מוכרים ועמותות מסוג זה, אשר פועלים בקרב הציבור ומסייעים לחינוך, לשימור ערכים חברתיים, ואשר מביאים בפועל להורדת האלימות והתייחסות לנשק הקר לסוגיו כמשקף נושא ערכי והיסטורי ולא כמוצא לאלימות ולפגיעה בחיי אדם.

פקודת המשטרה [נוסח חדש], תשל"א-1971

להיכנס לפרק שישי החל מסעיף 77 ואילך.

מתוך נבו הוצאה לאור בע"מ.

פסיקות בענייני סכינים

ריכזו עבורכם פסקי דין רלוונטיים חדשים ועדכניים (משנת 2014) על מנת שתוכלו ללמוד מה נפסק לאחרונה בעניינים בהם היה דיון באחזקת סכין, כל פסקי הדין מובאים מנבו הוצאה לאור בע"מ.

בשפ 7418/14 ‏ ‏ מדינת ישראל נ' נועם ישראל זריהן

בשפ 7341/14 ‏ ‏ יוסף עוקבי נ' מדינת ישראל

בשפ 7578/14 ‏ ‏ מדינת ישראל נ' מוחמד רחאל

עפ 7750/13 ‏ ‏ שלומי אסולין נ' מדינת ישראל

בשפ 7477/14 ‏ ‏ פלוני נ' מדינת ישראל

בשפ 5679/14 ‏ ‏ מוראד עלי חסיין נ' מדינת ישראל

בשפ 5113/14 ‏ ‏ מדינת ישראל נ' גבריאל אדינייב

רעפ 5385/14 ‏ ‏ מיכאל וייסמן נ' מדינת ישראל

עפ 5034/13 ‏ ‏ דזליל דזלילוב נ' מדינת ישראל

רעפ 5763/14 ‏ ‏ לזר לושקרייב נ' מדינת ישראל

בשפ 6426/14 ‏מדינת ישראל נ' נאסר אל אטרש

בשפ 5511/14 ‏ ‏ מדינת ישראל נ' פלוני

עפ 4152/13 ‏ ‏ הראל ישראלי נ' מדינת ישראל

רעפ 632/14 ‏ ‏ גטהון אדוניה נ' מדינת ישראל

בשפ 5026/14 ‏ ‏ רוני מירילאשוילי נ' מדינת ישראל

עפ 5780/13 ‏ ‏ מאיר בן אבו נ' מדינת ישראל

עפ 8823/12 ‏ ‏ דור שבתאי נ' מדינת ישראל